Rahvusvaheline leping. Incoterms 2020

Rahvusvaheline leping 2020. Incoterms 2020. Uus töös EL, SRÜ ja Hiinaga

Õpetajad:

Ivanov Konstantin Igorevitš  -  Õigusdoktor, dotsent, SRÜ õigusnõunik, Rahvusvaheline Õigusbüroo  REBANE  seadus  kontorid  (Vilnius, Leedu, Peterburi, Venemaa), ekspert välismajandustegevuse valdkonnas, rahvusvaheliste tehingute toetamisel ja välismaiste majandusvaidluste lahendamisel, rahvusvaheline vahekohtunik (Riia Arbitraažikohus / Riia, Läti, IAC International Arbitration Court / Almatõ, Kasahstan).

Seminar hõlmab kõige aktuaalsemat praktikat ning toob välja Eesti ettevõtete töö keerulisemad küsimused EL-is, SRÜ-s ja Hiinas alates läbirääkimiste tagajärgedest kuni rahvusvaheliste vaidlusteni. Seminari raames tehakse audit  rahvusvaheline leping, võttes arvesse kehtiva õiguse eripära, eelkõige kliendi geograafiat (SRÜ, EL, USA, AÜE, Hiina, Singapur, Vietnam). Oluline blokk on Incoterms 2020 uue väljaande kaalumine.

Veebiseminari ajakava

Publiku ühendamine ja seadistamine - 9.30-10.00

Veebiseminari esimene osa - 10.00-11.30 

Vaheaeg - 11.30 - 11.45

Veebiseminari teine osa - 11:45-13:00

Vaheaeg - 13.00 - 13.30

Veebiseminari kolmas osa - 13:30-15.00

Vaheaeg - 15.00-15.15

Neljas osa  - 15.15 - 17.00

Töötoa programm

 

1. Välismajandustegevuse eelleping.  Läbirääkimiste pidamine heauskselt ja pahauskselt. Kuidas pidada kompetentselt läbirääkimisi välismaiste ettevõtetega, võttes arvesse viimaseid muudatusi ja kohtupraktikat. Kahjud ebaausate läbirääkimiste tõttu. Kuidas pidada korrektselt läbirääkimisi potentsiaalsete klientidega EL-ist, SRÜ-st ja Hiinast.

 

2. Välismajandusleping. Välismajanduslepinguga kaasnevad riskid.  Kohaldatav lepinguõigus. Mida peate arvestama, kui kohaldatav seadus on ELi, SRÜ või Hiina õigus. Lepingu ajutised meetmed. Vääramatu jõu lepinguklauslid – uus 2019. aasta praktika Euroopa ja Aasia klientidele.  Piiravad või keelavad meetmed EL-is, SRÜ-s ja Hiinas – kuidas riske eelnevalt minimeerida.

 

3.Välispartneri kontrollimine hoolsuskohustusena välismajandustegevuslepingus.  Kuidas kontrollida ettevõtte mainet ELis ja Aasias? Partnerite pankrot EL-is, SRÜ-s ja Hiinas: tegevuskava.

 

4. Töötamine agendilepingu alusel või oma ettevõtte avamine EL-is, SRÜ-s ja Hiinas.  Peamised riskid, millega on oluline arvestada. Esindusleping on uusim praktika. Ettevõtte avamine ELis. Ettevõtete vaba liikumine.  Ettevõtte avamine SRÜ-s ja Hiinas: seadusandluse peamised nüansid ja uudsused.  

 

5. Incoterms 2020 uued reeglid.  Mida uut: uute tekkimine ja vanade terminite kadumine. Kuidas kasutada Incoterms 2020 reegleid.  Tüüpilised vead tarnealuse valikul,  tagajärjed ja riskide minimeerimise viisid.  Arveldusjärjekorra optimeerimine  välismajandustegevuse lepingute alusel, arvestades tarne alust, omandi ülemineku viise, kauba kindlustamist veol, veolepingut.

 

6.Väliskaubandusvaidluste lahendamine.  Soovitatav vahekohtuklausel. Vahekohtumenetluse kulude minimeerimine. Kuidas õigesti pretensiooni vormistada? Vahekohtumenetlus Venemaal, EL-is, SRÜs ja Hiinas. Vahekohtu otsuste jõustamine.

 

7. Olukorrablokk. Reaalsete olukordadega arvestamine  ja rahvusvahelise vahekohtupraktika analüüs