IT-ja arvutiteadused 

Человек работает.webp

Programmerimise algkursus

JAVA keeles (Junior Java developer)

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi,sealhulgas auditoorse ja praktilise töö  maht 120 ak. t. ja iseseisva töö maht (kodune) 80ak.t.

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Hind

2500 €

кодирование.webp

Tarkvaratestimise

kursus

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Õppe kogumaht: 200 akadeemilist tundi, 

sealhulgas auditiorse ja praktilise töö maht 100 ak.t. ja iseseisva töö (kodune) 100 ak.t.

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Hind

2000 €

Компьютер Делопроизводство.webp

Süstemiadministraatorite kursused

Majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Arvutiteadused

Õppe kogumaht: 120 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne: 120 akadeemilist tuundi 

Õppekeel:  vene 

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Hind

2000 €

© 2023 autor  Business Technologies OÜ