Kergete rõivaste rätsepa koolitus

Портной с рулеткой

Hind 2000 €

Õppe kogumaht:

300 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorne ja praktiline 300 akadeemilist tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Tootmine ja töötlemine

Õppekeel: vene ja eesti

Rühm kuni 5 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena oskab õppija luua naisterõivaste lihtsamate elementide lõikeid, neid modelleerida ja õmmelda.

 

Sihtauditoorium
Rätsepa kursused on ette nähtud neile:- kellel on individuaalse õmblemise oskus, kuid puuduvad professionaalsed teadmised ja kes soovib tõsta oma kvalifikatsiooni;                                 
- kellel on õmblustootmise kogemus ja kes soovib saada rõivaste individuaalse õmblemise teadmisi;                                                          

- juurdelõikajatele ja neile, kes oskab teha lõikeid ja soovib saada oskusi individuaalse õmblemise osas; - neile, kes on varem omandanud õmbleja või rätsepa eriala, kuid pole kunagi  või ammu sel erialal töötanud ning soovib saada teadmisi individuaalse õmblemise osas;      
- neile, kellel on rõivaste elementide või teiste õmblustoodete õmblemise oskusi ja kes soovib saada teadmisi rõivaste õmblemise osas;      
- neile, kes soovib õppida tegema lõikeid, disainima ja õmblema naisteriideid (väljaarvatud üleriided)
 

Selle kursuse soovijatel peavad olema järgmised oskused ja teadmised:
-    õmblusmasinaga töö kogemust (vähemalt koduõmblusmasinaga) on soovitav
- käsitööga seotud harrastus (tikkimine, kudumine jne) on soovitav

Õppejõud:

Žanna Zubatova, rätsep suure kogemusega, lõikaja

 

Õppekava sisukirjeldus

1.Terminoloogia
   a) töövahendid (nõelad,käärid,niidid jne.)
   b) õmbluste nimetused
d) toote variantid -ülerõivad,kerged rõivad (kleidid,pluusid,seelikud,püksid jne.)

 

2. Materjaliõpetus
   põhi ja abimaterjalid ja nende liigitus (looduslikud,sünteetika)
   a) kootud ja mittekootud materjalid
   b) sidused
   d) kangaste omadused
   c) erinevate niitide omadused ja kasutamine õmblus-ja ooverlokniidid,
       teppimisniidid ja siidniidid

 

3. Õmblusseadmed, ohutustehnika
   a) õmblusmasinad ja nende liigid,niidistamine
   b) ooverlokid-niidistamine
   c) masinate hooldus,reguleerimine ja rikete kõrvaldamine
       lisadetailide kasutamine (presstallad,joonlauad
  d) triikrauad
  e) pressid
      Programmiga õmblusmasinate kasutamine (osata erinevaid programme
      kasutada vajadusele)
     Triikrauaga ja pressil töötades jälgida õiget Tem. vastavalt materjalile

 

 4. Toote tehnoloogia
     Masin ja käsitsi pisted ja nende kasutamine
     Nurksed ja ovaalsed õmblused
     Dekoratiivsete detailide töötlemine
     Kantimine,krooked,rüüzid,satsid
    Furnituuride õmblemine
5. Erinevate elementide töötlemine tootel
   Voltide õmblemine (sammuvolt)ühepoolne-vastandvolt-nöörvolt
    Seeliku värvli töötlemine(erinevad moodused) ja allääre töötlemise viisid
    Lõhiku töötlemine
    Voodriga seeliku töötlemine
    Seeliku ja pükste kuumniiske töötlemine

 5.1.Pisidetailid
     a) taskute töötlemine (raamtasku,küljetasku,õmblusevaheline-liistuga-
         pealepandud-klapiga)
     b) kaeluse töötlemine (rullkandiga,puhaskaelus)
     c) kinniste töötlemine

 5.2.  Kraede töötlemine
         Krae õmblemine ja kinnitamine tootega (püstkrae,sallkrae,reväärkrae)

 5.3. Varruka töötlemine 
         Varruka suu töötlemine värvliga,ja ilma
         Varruka kaare töötlemine
         Varruka ühendamine tootega (nõeltega,traageldamine,õmblemine)

         Nööpaukude töötlemine (kandiga,käsitsi,aasnööpaugud)
         Voodri õmblemine ja ühendamine tootega
         Kuumniiske töötlemine
         Nööpide kinnitamine

 

6. Konstrueerimine,modeleerimine ja juurdelõikamisel nõuded          
     (lõimelõnga,suund,karvasuund,mustri,ruutude,triipude jälgimist)
     Mõõtude võtmine figuurilt ja lisad konstrueerimisel
- Seeliku konstrueerimine
     Põhjaks sirge seelik,sellest tuletatakse erinevad lõiked (rataskloss erinevate 
     lõigetega,voltidega jne. seelikud)
- Pükste konstrueerimine
     Mõõtude võtmine
     Lõigete konstrueerimine
     Lõigete paigutus kangale
     Voodri juurdelõikus

- Kergete rõivaste põhilõigete konstrueerimine,modeleerimine (kleit,pluus ja varrukad)
     Sissevõtete ülekandmise viisid
     Varrukate modeleerimine
     Jakki ja kaheosalise varruka konstrueerimine
     Vesti konstrueerimine
     Erinevate kraede konstrueerimine

Kursuse programm põhineb kutsestandardil Kergete rõivaste rätsep, tase 4

 

 

Mis on kutsestandard?

 

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit.

 

Milleks on kutsestandardit vaja?

 

Kutsestandard on

- aluseks tööturu nõudmistele vastavate

- õppekavade, koolitusprogrammide koostamisel;

- aluseks kompetentsuse hindamisel;

- abiks tööandjale ametite kirjeldamisel-tutvustamisel, töötajate värbamisel, ametijuhendite koostamisel, töötajate kutsenõuete määratlemisel, koolituse planeerimisel;

- abiks töötajale, kes soovib saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel, annab võimaluse planeerida oma arengut ja karjääri ning loob aluse elukestavale õppimisele;

- abiks koolitajale, õppurile, lapsevanemale, nõustajale ja teistele info hankimisel selle kohta, millist töötajat tööturul vajatakse;

aluseks kutsetunnistuste rahvusvahelisel võrdlemisel.