Praktikum Pakendite arvestus, utiliseerimine ja deklareerimine

Пакеты на полках.webp

Стоимость 200€

Õppe kogumaht:

12 akadeemilist tundi, sealhulgas auditoorse töö 12 ak.tundi

Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade 214280

Õppekavarühm: Transporditeenus

Õppekeel:   vene

Rühm kuni 8 inim

Üksikisiku tuludeklaratsiooni esitamisel on võimalik 20% kursuse maksumusest tagasi saada

 

Eesmärk

Kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija Eesti pakendiseaduse ja jäätmeseaduse nõudeid, oskab pidada pakendamise ja jäätmete arvestust ning koostab vajalikke aruandeid ja deklaratsioone

 

Sihtgrupp

Praktikum on mõeldud neile, kes soovivad õppida arvestama pakendamise aktsiisi ja täitma vastavat deklaratsiooni.

Õpiväljundid

Praktikumi lõppedes õppija:
teab pakendamise tüüpe ja aktsiisimäärasid;
teab pakendamise aktsiisimaksu maksmise tingimusi ja määrasid;
oskab arvutada aktiisimaksu pakendamise kohta;
oskab koostada deklaratsiooni pakendamise kohta;

Õppekava sisu kirjeldus

1. Ettevõtte pakendatud kauba ja valmistoodete väljalase Eesti turule. Pakendi kasutamine teenindussektoris ja transpordis. Paketi omaniku kohustused. Tagastatav ja tagastamatu taara. Jäätmeseadus.

2. Jäätmete likvideerimise kord ja jäätmete omaniku vastutus nende likvideerimiseks. „Jäätmete“ mõiste. Ohtlikud jäätmed. Taaskasutus ja kõrvaldamine.

3. Jäätmeseaduse määratluse järgi probleemsed tooted: autotransport ja selle osad. Rehvid. Patareid ja akud. Elektriseadmed ja elektroonika. Ohtlike jäätmete arvestus ja ohtlike jäätmete aruandlus.

4. Pakendiseadus. Pakendi mõiste. Pakendi liigid ja materjalid. Pakendi klassifikatsioon. Pakendi märgistamine. Pakendi komponendid. Pakendi deposiit.

5. Pakendi ja pakendijäätmete ladustamise ja töötlemise põhinõuded. Võimalused täita tagasivõtmise ja korduvkasutuse kohustusi. Eesti turule lastud pakendite hulga arvestus.

6. Akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonid.

7. Pakendi aktsiisimäärad ja taaskasutamise kulud tootja jaoks. Ettevõtte kohustused pakendamise osas. Andmete esitamine pakendiregistrisse. Aruandlus.

8. Teistest EL-i riikidest ja kolmandatest riikidest pärit tootmisjäätmete tarnimine Eestisse. „Tootmisjäätmete“ müük väljaspool Eestit.